Asystent rodziny 2012 – wyniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Asystent Rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana           Pani Nina Mulawa, zamieszkała w Lubiążu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Nina Mulawa spełniła wymogi formalne
i merytoryczne wymagane do pracy na stanowisku objętym naborem. Posiada wykształcenie wyższe zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz ukończony kurs przygotowania zawodowego do pracy w charakterze asystenta rodziny organizowany przez Fundację In Posterum w ramach projektu „Asystent rodziny”. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udowodniła ponadto, że posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe, dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne oraz umiejętności mogące zapewnić prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku Asystenta rodziny.

Brzeg Dolny, dnia 01.06.2012r.