Pracownik socjalany 2012 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                                    Brzeg Dolny, dnia 22 lutego 2013r

GOPS/PK/0717/18/2013

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZATRUDNIENIA    NA STANOWISKU: PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje,    że postępowanie dotyczące zatrudnienia na stanowisku: Pracownik Socjalny, w ramach realizacji Projektu: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo                i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pozostaje bez rozstrzygnięcia.