Pracownik socjalny II 2013 – wyniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Pracownik Socjalny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Żubrowska – Płatek, zamieszkała w Ścinawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Małgorzata Żubrowska – Płatek spełniła wymogi formalne i merytoryczne wymagane do pracy na stanowisku objętym naborem. Posiada wykształcenie wyższe zgodne z ogłoszeniem o naborze, Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udowodniła ponadto, że posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe, dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne oraz umiejętności mogące zapewnić prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku pracownika socjalnego.
Brzeg Dolny, 08.04.2013 r.