Gadżety promocyjne 2014 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                               Brzeg Dolny, dnia 18 listopada 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKAŁDANIA OFERT 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert na zakup gadżetów  promocyjnych projektu (pen – drive/8 GB ): „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wpłynęły 3 oferty:

  1. „E-Freaky” Mateusz Zatoń, 36-016 Chmielnik 252. Łączna kwota oferty: 344,26 zł brutto. Otrzymana punktacja 100,00 pkt.
  2. „The Friend” Marek Betliński, ul. Rumiankowa 58, 05 – 077 Warszawa. Łączna kwota oferty: 499,38 zł brutto. Otrzymana punktacja 68,94 pkt.
  3. „E-Dystrybucja” Paweł  Łukojko, ul. Kopernika 3, 56-120 Brzeg Dolny. Łączna kwota oferty: 533,82 zł brutto. Otrzymana punktacja 64,49 pkt.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie  kryteriami podanymi               w zapytaniu:

Cena brutto – waga 100%

Cena oferty = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.

została wybrana oferta Firmy:

„E-Freaky” Mateusz Zatoń, 36-016 Chmielnik 252. Łączna kwota oferty: 344,26 zł brutto. Otrzymana punktacja 100,00 pkt.