Przygotowanie i dostawa posiłków 2015 – wyniki

Stosownie do treści art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w wyniku zakończonej licytacji elektronicznej z dn. 19.02.2015r. na przygotowanie i dostawę posiłków wybrano ofertę:
NIRO Sp. z o.o., ul. Ścinawska 37, 59-300 Lubin.