Przygotowanie i dostawa posiłków 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym ogłasza postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na
Przygotowanie i dostawę posiłków.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 16.12.2015, godzina 15:00,
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (pok. 11).

Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu_nr_334392_portal_BZP
ogloszenie_portal_licytacji_L-388-2015
Zalacznik_nr1_do_ogloszenia_wzor_wniosku
Zalacznik_nr2_do_ogloszenia_oswiadczenie_art22
Zalacznik_nr3_do_ogloszenia_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
Zalacznik_nr4_do_ogloszenia_opis_przedmiotu_zamowienia
Zalacznik_nr5_do_ogloszenia_wzor_wykazu_zamowien
Zalacznik_nr6_do_ogloszenia_informacja_grupa_kapitalowa
Zalacznik_nr7_do_ogloszenia_wzor_umowy
Zalacznik_nr8_do_ogloszenia_wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego
Zalaczniki_do_ogłoszenia_do_edycji