Przygotowanie i dostawa posiłków 2016 – wyniki

Stosownie do treści art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w wyniku zakończonej licytacji elektronicznej z dn. 19.02.2015r. na przygotowanie i dostawę posiłków wybrano ofertę:
Alfa-catering Fabryka Imprez
Marek Rączkowski,
ul. Trzebnicka 88/3,
50-231 Wrocław