dz. Placówka

Pracownik: Anna Judzińska – koordynator świetlic
Pracownicy: Ewelina Kowalewska, Joanna Kamecka-Kubala, Teresa Wodejko

Dane kontaktowe:
koordynator urzęduje: pokój nr 1
tel: 71 – 319-56-62 wew. 27
e-mail: pwd.gops@brzegdolny.pl