Informacja – ŚR, FA, 500+

Informujemy, że od 01.08.2017. wnioski na Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjne i Świadczenia Wychowawcze – Rodzina 500+ będą wydawane i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, pok. nr 2 (parter) w następujących dniach:
od wtorku do środy w godzinach : od 9.00 do 14.00
w czwartek od godziny: 9.00 do 17.00

Od 01.08.2017r. do 30.11.2017r. w poniedziałki i piątki nie będzie odbywała się obsługa interesantów w wymienionym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że wzory wniosków (wraz z załącznikami) o:
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze (500+)
można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej (link) a także ze strony BIP MRPiPS (link)

W związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. reguluje przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.