Informacja – ŚR, FA, 500+, 300

PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE WNIOSKÓW NA: ŚWIADCZENIA  RODZINNE , ŚWIADCZENIE 500+, ŚWIADCZENIE DOBRY START „300”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

odbywa się

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, pok. nr 2 (parter) w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK             8.00 – 16.30
WTOREK                        8.00 – 15.00
ŚRODA                           8.00 – 15.00

U W A G A !!!
W CZWARTKI I W PIĄTKI NIE BĘDĄ WYDAWANE ANI PRZYJMOWANE WNIOSKI                               NA WYMIENIONE ŚWIADCZENIA

Jednocześnie informujemy, że wzory wniosków (wraz z załącznikami) o:
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze (500+)
- świadczenie dobry start (300)
można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej (link) a także ze strony BIP MRPiPS (link)