Wypłata „Dobry start”

U  W  A  G  A !!!
WYPŁATA GOTÓWKOWA ŚWIADCZENIA DOBRY START „300”
DLA WSZYSTKICH OSOB KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ
NASTĄPI W DNIU 25 WRZEŚNIA 2018R. (WTOREK)
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRZEGU DOLNYM UL.KOLEJOWA 8
W GODZINACH  8.00-13.00