PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – VIII.2017-VI.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym realizuje:
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017
CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj dalej

Wypłata „Dobry start”

U  W  A  G  A !!!
WYPŁATA GOTÓWKOWA ŚWIADCZENIA DOBRY START „300”
DLA WSZYSTKICH OSOB KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ
NASTĄPI W DNIU 25 WRZEŚNIA 2018R. (WTOREK)
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRZEGU DOLNYM UL.KOLEJOWA 8
W GODZINACH  8.00-13.00

Informacja – ŚR, FA, 500+, 300

PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE WNIOSKÓW NA: ŚWIADCZENIA  RODZINNE , ŚWIADCZENIE 500+, ŚWIADCZENIE DOBRY START „300”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

odbywa się

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, pok. nr 2 (parter) w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK             8.00 – 16.30
WTOREK                        8.00 – 15.00
ŚRODA                           8.00 – 15.00

U W A G A !!!
W CZWARTKI I W PIĄTKI NIE BĘDĄ WYDAWANE ANI PRZYJMOWANE WNIOSKI                               NA WYMIENIONE ŚWIADCZENIA

Jednocześnie informujemy, że wzory wniosków (wraz z załącznikami) o:
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze (500+)
- świadczenie dobry start (300)
można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej (link) a także ze strony BIP MRPiPS (link)

Przygotowanie i dostawa posiłków 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym ogłasza postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na
Przygotowanie i dostawę posiłków.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 16.12.2015, godzina 15:00,
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (pok. 11).

Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu_nr_334392_portal_BZP
ogloszenie_portal_licytacji_L-388-2015
Zalacznik_nr1_do_ogloszenia_wzor_wniosku
Zalacznik_nr2_do_ogloszenia_oswiadczenie_art22
Zalacznik_nr3_do_ogloszenia_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
Zalacznik_nr4_do_ogloszenia_opis_przedmiotu_zamowienia
Zalacznik_nr5_do_ogloszenia_wzor_wykazu_zamowien
Zalacznik_nr6_do_ogloszenia_informacja_grupa_kapitalowa
Zalacznik_nr7_do_ogloszenia_wzor_umowy
Zalacznik_nr8_do_ogloszenia_wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego
Zalaczniki_do_ogłoszenia_do_edycji