Przygotowanie i dostawa posiłków 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym ogłasza postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na
Przygotowanie i dostawę posiłków.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 16.12.2015, godzina 15:00,
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (pok. 11).

Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu_nr_334392_portal_BZP
ogloszenie_portal_licytacji_L-388-2015
Zalacznik_nr1_do_ogloszenia_wzor_wniosku
Zalacznik_nr2_do_ogloszenia_oswiadczenie_art22
Zalacznik_nr3_do_ogloszenia_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
Zalacznik_nr4_do_ogloszenia_opis_przedmiotu_zamowienia
Zalacznik_nr5_do_ogloszenia_wzor_wykazu_zamowien
Zalacznik_nr6_do_ogloszenia_informacja_grupa_kapitalowa
Zalacznik_nr7_do_ogloszenia_wzor_umowy
Zalacznik_nr8_do_ogloszenia_wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego
Zalaczniki_do_ogłoszenia_do_edycji

Gadżety promocyjne 2014 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                               Brzeg Dolny, dnia 18 listopada 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKAŁDANIA OFERT 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert na zakup gadżetów  promocyjnych projektu (pen – drive/8 GB ): „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wpłynęły 3 oferty: Czytaj dalej

Szkolenia zawodowe 2014 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brzeg Dolny, dnia 06 listopada 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn: „Przeprowadzenie Szkoleń zawodowych” dla 2 uczestników projektu „Uwierz
w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
, wpłynęły 2 oferty:

Czytaj dalej