Informacja – SR i FA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 01 stycznia 2016r. obsługa interesantów w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i opiekuńczych realizowana jest od wtorku do czwartku (poniedziałki i piątki wyłączone są z obsługi interesantów).

Informacja-Pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Organizacja pozarządowa „Klub Jagielloński” świadczy nieodpłatną pomoc prawną:

 • osobie, której w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osobie, która posiada ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,
 • osobie, która nie ukończyła 26-go roku życia,
 • osobie, która ukończyła 65 lat,
 • osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Punkt czynny: czwartek i piątek 11.00-15.00
Rynek 18, pok. nr 3 (parter)
tel. 071 319 56 62 wew. 19

Informacja-Stowarzyszenie MONAR

Poradnia diagnostyczno-konsultacyjna
Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stowarzyszenie MONAR świadczy bezpłatna pomoc dla eksperymentujących, używających i uzależnionych, rodzin osób używających, dla nauczycieli, pedagogów, kuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów stykających się z problemem uzależnienia z racji wykonywanej pracy.

 • pomoc w zidentyfikowaniu i zdiagnozowaniu problemu z używaniem narkotyków lub alkoholu,
 • wsparcie w odnalezieniu motywacji do zmiany stylu życia, podjęcia leczenia lub ograniczenia używania,
 • udzielenie wsparcia osobom, których bliscy używają narkotyków lub alkoholu (rodzice, dzieci, partnerzy),
 • wiedza i informacje na temat uzależnienia oraz współuzależnienia,
 • pomoc w uzyskaniu miejsca na oddziale detoksykacyjnym lub w ośrodku stacjonarnym,
 • przeciwdziałanie nawrotom dla osób po ukończonym leczeniu stacjonarnym

Poradnia czynna: piątek 15.30-19.30
Rynek 18, pok. nr 3 (parter)
tel. 071 319 56 62 wew. 19, 668 351 313

monarbrzeg@vp.pl

Komunikat – 24 grudnia 2015

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 0161.3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.