Pracownik Socjalny/II 2013 – zaproszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, w związku z realizacją projektu pt: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Poddziałania 7.1.1, poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik socjalny/umowa o pracę. Przewidywany okres zatrudnienia: kwiecień 2013r. do wrzesień 2013r. Czytaj dalej

Pracownik socjalany 2012 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                                    Brzeg Dolny, dnia 22 lutego 2013r

GOPS/PK/0717/18/2013

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZATRUDNIENIA    NA STANOWISKU: PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje,    że postępowanie dotyczące zatrudnienia na stanowisku: Pracownik Socjalny, w ramach realizacji Projektu: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo                i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pozostaje bez rozstrzygnięcia. Czytaj dalej

Pracownik socjalny 2012 – nabór

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, w związku z realizacją projektu pt: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Poddziałania 7.1.1, poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik socjalny/umowa o pracę. Przewidywany okres zatrudnienia: luty 2013r. do wrzesień 2013r. Czytaj dalej