Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko REFERENT
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane:
Pani Iwona Górniak-Dziedzic, zamieszkała w Brzegu Dolnym,
Pani Katarzyna Skupin, zamieszkała w Brzegu Dolnym.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Górniak-Dziedzic oraz Pani Katarzyna Skupin spełniają wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiadają wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy z klientem. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że obie kandydatki posiadają odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności mogące zapewnić prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

Pracownik socjalany 2012 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                                    Brzeg Dolny, dnia 22 lutego 2013r

GOPS/PK/0717/18/2013

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZATRUDNIENIA    NA STANOWISKU: PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje,    że postępowanie dotyczące zatrudnienia na stanowisku: Pracownik Socjalny, w ramach realizacji Projektu: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo                i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pozostaje bez rozstrzygnięcia. Czytaj dalej