Kurs tarota 2014 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brzeg Dolny, dnia 28 października 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn: „Przeprowadzenie Kursu Tarota” dla uczestnika projektu „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Czytaj dalej

Szafy biurowe 2014 – wyniki

Brzeg Dolny, dnia 25 września 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn: „Dostarczenie szaf biurowych (2 sztuki)”, Czytaj dalej

Transport do Krakowa 2014 – wyniki

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn: wykonanie usługi transportu do Krakowa na potrzeby realizacji projektu: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wpłynęły 3 oferty: Czytaj dalej

Kurs prawa jazdy kategorii B 2014 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                                           Brzeg Dolny, dnia 30 lipca 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii B” Czytaj dalej

Noclegi 2014 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Brzeg Dolny, dnia 17 lipca 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie   pn: „Zapewnienie zakwaterowania (2 noclegi) oraz wyżywienia (2 śniadania) na terenie miasta Krakowa dla 11 osób w dniach 25 – 27.08.2014r, Czytaj dalej