Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny
tel./fax. 71 319 56 62, fax. wew.10
e-mail: gops@brzegdolny.pl
NIP: 988-00-18-970

Nr
wew.
Dział Nr
pokoju
11 Sekretariat pok. 11
13 Program 500+, Dobry start (300) pok. 10
13 Dodatki mieszaniowe pok. 10
13 Stypendia pok. 10
16 Świadczenia rodzinne pok. 2 (parter)
17 Fundusz Alimentacyjny pok. 10
13 Karta Dużej Rodziny pok. 10
18 Konsultant ds. uzależnień pok. 13
20 Ewa Ordonowska – pracownik socjalny pok. 16
22 Halina Wojciechowska – pracownik socjalny pok. 16
24 Alicja Paś – pracownik socjalny pok. 16
26 Asystent rodziny pok. 20 (II p)
15 Księgowość pok. 18 (II p)
25 Kadry pok. 19 (II p)
27 Gminna świetlica środowiskowa
(Placówka wsparcia)
(parter-wejście od Rynku)

Poradnictwo psychologiczne:
Sławomir Magierski, ul. Kolejowa 27, tel. 71 319 90 48 (PN-PT 7:30-15:30)

Poradnia Diagnostyczno-Konsultacyjna MONAR
GOPS Rynek 18, pok. 3
tel. 071 319 56 62 wew. 19, 668 351 313
monarbrzeg@vp.pl

Punk nieodpłatnej pomocy prawnej – Klub Jagieloński z siedziba w Krakowie
GOPS, Rynek 18, pok. nr 3,
te: 71 319 56 62 wew. 19