Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko REFERENT
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane:
Pani Iwona Górniak-Dziedzic, zamieszkała w Brzegu Dolnym,
Pani Katarzyna Skupin, zamieszkała w Brzegu Dolnym.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Górniak-Dziedzic oraz Pani Katarzyna Skupin spełniają wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiadają wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy z klientem. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że obie kandydatki posiadają odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności mogące zapewnić prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

dz. Program 500+

Pracownik: Renata Borensztejn, Dorota Jaśkowska

Dane kontaktowe:
urzęduje: pokój nr 10
tel: 71 – 319-56-62 wew. 13, 30
e-mail: sr.gops@brzegdolny.pl

dz. Placówka

Pracownik: Anna Judzińska – koordynator świetlic

Dane kontaktowe:
urzęduje: pokój nr 2
tel: 71 – 319-56-62 wew. 27
e-mail: pwd.gops@brzegdolny.pl

Informacja – SR i FA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 01 stycznia 2016r. obsługa interesantów w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i opiekuńczych realizowana jest od wtorku do czwartku (poniedziałki i piątki wyłączone są z obsługi interesantów).