dz. Program 500+

Pracownik: Renata Borensztejn, Dorota Jaśkowska

Dane kontaktowe:
urzęduje: pokój nr 10
tel: 71 – 319-56-62 wew. 13, 30
e-mail: sr.gops@brzegdolny.pl

dz. Placówka

Pracownik: Anna Judzińska – koordynator świetlic

Dane kontaktowe:
urzęduje: pokój nr 2
tel: 71 – 319-56-62 wew. 27
e-mail: pwd.gops@brzegdolny.pl

Informacja – SR i FA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 01 stycznia 2016r. obsługa interesantów w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i opiekuńczych realizowana jest od wtorku do czwartku (poniedziałki i piątki wyłączone są z obsługi interesantów).

Informacja-Pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Organizacja pozarządowa „Klub Jagielloński” świadczy nieodpłatną pomoc prawną:

  • osobie, której w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osobie, która posiada ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,
  • osobie, która nie ukończyła 26-go roku życia,
  • osobie, która ukończyła 65 lat,
  • osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Punkt czynny: czwartek i piątek 11.00-15.00
Rynek 18, pok. nr 3 (parter)
tel. 071 319 56 62 wew. 19