Rejonizacja

Podział terenu gminy Brzeg Dolny na rejony obsługiwane przez pracowników socjalnych
Obowiązujący od 01.01.2020 r.

Ewa Ordonowska- Specjalista pracy socjalnej
Praca w terenie: Brzeg Dolny-osiedle: Fabryczne
teren wiejski: Grodzanów, Pogalewo Wielkie, Pogalewo Małe Pysząca.

Halina Wojciechowska – Specjalista pracy socjalnej
Praca w terenie:
Brzeg Dolny-osiedle: Warzyń
Teren wiejski: Godzięcin, Bukowice, Jodłowice, Stary Dwór, Wały, Radecz,

Alicja Paś – Specjalista pracy socjalnej.
Praca w terenie:
Brzeg Dolny-osiedle: Stare Miasto-Rynek
teren wiejski: Żerków, Żerkówek, Naborów