Poradnictwo/Pomoc

Stowarzyszenie INTRO
bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, przemocą, wypadkiem komunikacyjnym, nie-alimentacją, napaścią, kradzieżą, nękaniem, oszustwem, błędem medycznym, zgwałceniem, molestowaniem i innymi czynami karalnymi mieszczącymi się w kodeksie karnym. Więcej informacji: tel. 667-323-965, 730-304-749


Stowarzyszenie MONAR
Poradnia diagnostyczno-konsultacyjna

bezpłatyna pomoc dla eksperymentujących, używających i uzależnionych, rodzin osób używających, dla nauczycieli, pedagogów, kuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów stykających się z problemem uzależnienia z racji wykonywanej pracy

GOPS, Rynek 18, pok. nr 3
Wtorek 9.30-13.30
Piątek 15.00-19.00
tel. 071 319 56 62 wew. 19, 668 351 313
monarbrzeg@vp.pl


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:  
Organizacja pozarządowa Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie świadczy pomoc:

  • osobie, której w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny
  • kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osobie, która posiada ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,
  • osobie, która nie ukończyła 26-go roku życia,
  • osobie, która ukończyła 65 lat,
  • osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

GOPS, Rynek 18, pok. nr 3,
Poniedziałek 13.00-17.00
Czwartek, Piątek
11.00-15.00
te: 71 319 56 62 wew. 19,


Poradnictwo psychologiczne:
Sławomir Magierski,
ul. Kolejowa 27A, (budynek ŚDS)
poniedziałki
, czwartki16.15 – 20.15
tel. 71 319 90 48 (pn-pt 7.30-15.30)


Poradnictwo prawne dla każdego:
Ilona Skalska-Lipczyńska,
budynek Banku Zachodniego,
tel: 503 130 009